fbpx

Privacybeleid

Yoga Marketing Coach – YogastudioMarketing – Aimée Drost

Rubensstraat 38C
3061Z
Rotterdam
KvK 
75683830
Info@yogamarketingcoach.nl 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Yoga Marketing Coach persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Yoga Marketing Coach is: de eenmanszaak opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75683830, mede handelend onder de namen Aimcustomers, YogastudioMarketing en Yoga Marketing Coach.
Yoga Marketing Coach respecteert de privacy van alle klanten (en gebruikers van de website).
Ik draag er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Yoga Marketing Coach. Wees je er dus van bewust dat Yoga Marketing Coach niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Yoga Marketing Coach.

Persoonsgegevens die Yoga Marketing Coach verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Yoga Marketing Coach verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw telefoonnummer;
  • overige persoonsgegevens die je actief vertrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Yoga Marketing Coach verwerkt

Yoga Marketing Coach verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Yoga Marketing Coach persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten en/of producten van Yoga Marketing Coach en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Yoga Marketing Coach verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Yoga Marketing Coach verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht

 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Yoga Marketing Coach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

–  gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

–  in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

–  Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw bedrijfsgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Yoga Marketing Coach analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Gegevens delen met derden/anderen

Yoga Marketing Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yoga Marketing Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Yoga Marketing Coach gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Boekhouder

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het

   
 

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Voor hosting van je website indien van toepassing

Bank

Verwerkingsverantwoordelj ke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam, etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Yoga Marketing Coach in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogamarketingcoach.nl. Yoga Marketing Coach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Marketing Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klachten

Yoga Marketing Coach wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Yoga Marketing Coach niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Yoga Marketing Coach worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Yoga Marketing Coach gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Op het moment zijn er geen cookies actief.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van Yoga Marketing Coach maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Yoga Marketing Coach verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@yogamarketingcoach.nl

– Deze Privacy Policy is geüpdate op 30-09-2020.

GRATIS COMMUNITY

In deze GRATIS community deel ik marketing tips zodat jij meer mensen kan helpen met yoga. Inmiddels zijn er al 700+ leden. Neem vooral een kijkje om te zien of het ook iets voor jou is!

SOCIAL MEDIA

NIEUWSBRIEF

COMING SOON…

CONTACT

Yoga Marketing Coach

Info@yogamarketingcoach.nl

KvK 75683830

NL002319839B93

Aimée Drost

Rubensstraat 38C

3061ZZ, Rotterdam

+316 55 33 73 08